Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Egyházjog

Könyvek

Összesen 46 találat.
Szerző és cím
A … Evangélikus Nőegylet alapszabályai. Győr [1944.]
A „Glosius Sámuel és Dániel és Glosius-Artner Karolina egyesített alapítvány” alapító-l
A Magyarhoni Egyetemes Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház lelkészképesítő szabályzata. Budap
A Magyarhoni Ev. Egyetemes Egyház és Miskolc thjf. város közönségének állásfoglalása a mis
A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház alkotmánya. – Ústava… - Budapest 1893.
A Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház 1934-1937. évben Budapesten
A Magyarországi Evangélikus Egyház közép- és középfokú iskoláinak rendtartása. Győr 1942
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Luther-Otthonának szervezeti szabályzata. Budapest 19
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szabályzata a felebaráti nevelőintézetek és szabad
A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szabályzata a vallástanító-lelkész gyülekezeti mu
Az Országos Evangélikus Tanáregyesület alapszabályai. Budapest 1934.
Bányakerületi utasítások. Kiad. Székács József. Pest 1871.
Budapest - evangélikus egylet. Statuten des evangelischen Gesellen-Vereines in Pest-Ofen. Pest 1859
Budapest - Pest. Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyar Egyház. Szavazó-lap. Budapest 193
Budapest - Pest. Pesti Evangélikus Egyházközség. Szavazólap. Budapest 1947.
Császári nyiltparancs. 1859-dik évi september 1-jén kelt császári nyiltparancs mind a két hit
Egyházi törvények. A Magyarországi Evangélikus Egyház törvénykönyve. Budapest 1967.
Evangélikus keresztyén ifjúsági egyesületek szervezeti szabályzata. Győr 1939.
Szabályzat a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karán tartandó
Törvények a Pozsonyi Ágostai Hitvallásu Evang. Lyceumban theologiai tudományokat hallgató tanu
Zsinat 1913. A Budapesti Kerepesi-Úti Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség tisztelett
Boleratzky Lóránd: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai. 1. Budapest 1991.
Boleratzky Lóránd: Magyar evangélikus egyházjog. 2. Budapest 1998.
Bruckner Győző: A Magyarhoni Ev. Egyház egyházkerületeinek beosztása történelmi és egyházjogi megvilágítá
Horváth Zoltán: A nagygeresdi egyezség. Egyházjogi tanulmány. Miskolc 1940. (A Tiszai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerü
Kaczián János: A Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyar Egyház szervezeti szabályzata. Budapest 1923.
Kovács Sándor: A magyar evang. egyházi alkotmány jellegzetes vonásai. Budapest 1937.
Közgyűlés - Budapesti Egyházmegye: A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye közgyűlésének ügyrendje. Budapest 1918.
Mikler Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest 1906.
Mokos Gyula: A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyház 1598-iki törvénykönyve. Budapest 1892.
Petrovics Soma (szerk.): Utasítások az ágostai hitv. evang. lelkészek számára, különös figyelemmel a lelki gondozás
Szabályrendelet: A Bányai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület tanítóválasztási szabályrendelete. Budapest 1911.
Szabályrendelet: A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Ker. Egyetemes Egyház lelkészválasztási szabályrendelete. K
Szabályrendelet: A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyetemes Egyház szabályrendelete az egyházi alap
Szabályrendelet: A Magyarországi Evangélikus Egyház szabályrendeletei I. Budapest 1972.
Szabályrendelet: A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem alapítványi szabályrendelete. Budapest 1943.
Szabályrendelet: A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szabályrendelete a tanítóválasztásról. Győr 1941
Szabályrendelet: A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Egyház szabályrendelete. Miskolc 1915.
Szabályrendelet: A Pesti Magyar Ág. Ev. Egyház szabályrendelete. Budapest 1904.
Szabályrendelet: Szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetéről. Budapest 1943.
Szabályrendelet: Szabályrendelet az egyetemes presbitérium hatásköréről és működéséről. Budapest 1943.
Szabályrendelet - Zsigmondy Jenő: A Magyarországi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház egyetemes közgyűlése által alkotott szab
Szontagh Vilmos: A protestáns egyházak iskolafenntartási autonomjogát ért sérelem. Miskolc 1927.
Szontagh Vilmos: A protestáns egyházak iskolafenntartási autonomjogát ért sérelem. Miskolc 1927.
Sztehlo Kornél: X. A nő társadalmi helyzetéről. XI. A nő helyzete a magyar magánjogban. Budapest 1913.
Tiszai Egyházkerület - szabályrendelet: A Tiszai Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete. Budapest 1904.