Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Egyházjog

Közgyűlés - Budapesti Egyházmegye: A Budapesti Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye közgyűlésének ügyrendje. Budapest 1918.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet 2. doboz.


Állomány letöltése