Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Egyházjog

Császári nyiltparancs. 1859-dik évi september 1-jén kelt császári nyiltparancs mind a két hitvallásu evangelica egyház belszerkezete, iskolai és oktatási ügyei, nemkülönben államjogi helyzete iránt Magyar-, Horvát-, és Tótországban, a Szerbvajdaságban s temesi bánságban és a katonai határőrségben. Bécs 1859.


Állomány letöltése