Főoldal A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet egyéb helyein

A MEDiT-ben található fájlok egy része részletes keresési lehetőséggel elérhető a Hungaricana közgyűjteményi portálon is:

http://library.hungaricana.hu/hu/collection/evangelikus_digitalis_tar/

 

Könyvek

Összesen 112 találat.
Szerző és cím
[Téves]
Album Academiae Vitebergensis ab a. Ch. 1502 usque ad a. 1560. Ex autographo edidit Carolus Eduardus
Approbatio reformationis ecclesiae Coronensis… Brassó cr. 1563. – RMNy 190.
Beiträge und Aktenstücke zur Reformations-Geschichte von Kronstadt... Kronstadt 1865.
Digitális evangélikus énekeskönyv – Kiadta: MEE Internet Munkacsoport. Budapest 2006.
Dunántúli Protestáns Lap, 1890-1945
Egyesség könyve 1598. Sajtó alá rendezte: Masznyik Endre. Pozsony 1908. (Az ágost. hitv. evange
Evangélikus elektronikus könyvtár – A weboldalt szerkesztette és kiadta: MEE Internet Munkacso
Evangélikus Élet – 2002-től kezdve napjainkig – Az elektronikus változatot kiadta: MEE Inter
Evangélikus Harangszó. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház lapja
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Budapest 2007. – Az elektronikus változatot ki
Evangélikus könyvtári adatbázis
Hogyne dicsérném az Istent... [Emlékkönyv Ittzés János tiszteletére]. Szerk. Bedecs Márta et
Kirchenordnung aller Deutschen in Sybembürgen. Brassó 1547. – RMNy 68 (OSZK)
Knižnica EBF UK, E-knižnica
Kurzer und wahrhaftiger Bericht von der letzten Verfolgung der evangelischen Prediger in Ungarn… L
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező, 1870-1878
Magyar Protestáns Panteon
Mercurius Veridicus ex Hungaria. Bártfa 1710. január-március (EOK).
Oedenburgisches vollständiges Gesang-Buch... 1718.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1842-1919
REAL - az MTA Könyvtárának Repozitóriuma
Reuss András tanulmányai. 1990–2009. – A weboldalt szerkesztette: Evangélikus Hittudományi E
Bahil Mátyás: Tristissima ecclesiarum Hungariae protestantium facies... Brieg 1747.
Balassi Bálint: [Beteg lelkeknek való füves kertecske.] Detrekő 1584. – RMNy 540 (OSZK)
Balassi Bálint – Bock, Michael: [Beteg lelkeknek való füves kertecske.] Detrekö 1584. - RMNy 540.
Ballagi Géza: A protestáns pátens és a sajtó. Budapest 1892.
Bartholomaeides János László: Memoriae Ungarorum, qui in alma condam universitate Vitebergensi a tribus proxime concludendis secul
Bartholomaeides, Ladislaus.: Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis notitia... [Lőcse] Leutschoviae 1806-1808.
Bauhofer György: Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn vom Anfange der Reformation bis 1850... Berlin 1854.
Bauhofer György: Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn vom Anfange der Reformation bis 1850... Berlin 1854.
Bauhofer György: History of the protestant church in Hungary from the beginning of the reformation to 1850... Boston
Borbis, Johannes: Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung... Nördlingen 1861.
Borbis, Johannes: Die evangelisch-lutherische Kirche Ungarns in ihrer geschichtlichen Entwicklung... Nördlingen 1861.
Borbis, R. Johannes: Die Märtyrenkirche der evangelisch-lutherischen Slovaken im Jahre des 1000 jährigen Jubiläums ihr
Bornemisza Péter: Összes költeménye. Szentendre 2006.
Bornemisza Péter: Tragoedia magyar nyelven. Szentendre 2006.
Bunyitay Vince [et al.]: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujitás korából. 1. kötet. Budapest 1902-1906.
Bunyitay Vince [et al.]: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujitás korából. 2. kötet. Budapest 1902-1906
Bunyitay Vince [et al.]: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujitás korából. 3. kötet. Budapest 1902-1906
Burius, Johannes: Micae historico-chronologicae evangelico-Pannonicae... Ed. Paulus Lichner. Pozsony 1864.
Burius, Johannes: Micae historico-chronologicae evangelico-Pannonicae... Ed. Paulus Lichner. Pozsony 1864.
Csecsetka Sámuel: Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. I. kötet. Pozsony 1888. (Theologiai Szakkönyvtár)
Csecsetka Sámuel: Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. III. kötet. Pozsony 1892. (Theologiai Szakkönyvtár)
Dávid Ferenc: Apologia adversus maledicentiam et calumnias Francisci Stancari… Kolozsvár 1558. – RMNy 148.
Dávid Ferenc: Dialysis scripti Stancari contra primum articulum synodi Szekiensis… Kolozsvár 1555. – RMNy 127
Debreceni Ember Pál: Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania. Utrecht 1728.
Dévai Mátyás: Orthographia Ungarica… Krakkó 1549. – RMNy 77.
Doleschall, Michael: Die wichtigsten Schicksale der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn... Leipzi
Doleschall, Michael: Die wichtigsten Schicksale der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Ungarn... Leipzi
Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica (A magyarországi ágost. vall. evangelicus
Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica (A magyarországi ágost. vall. evangelicus
Fabó András: Monumenta evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria historica (A magyarországi ágost. vall. evangelicus
Geduly Henrik: Háború és vallás. Nyíregyháza 1915.
Genersich, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark in Oberungarn. I. [Kassa] Caschau 1804.
Genersich, Christian: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmárk in Oberungarn. II. Lőcse 1804.
Haan Lajos: Békés vármegye hajdana. I. Pest 1870.
Haan Lajos: Pametnosti Békeš-Čabánske. Pest 1866.
Havassy Péter (szerk.): Világnak világa. Egyházak a Körösök vidékén. Gyula 2000. (Gyulai katalógusok 8.)
Heltai Gáspár: Catechismus… Kolozsvár 1553. – RMNy 100.
Horváth Ödön: A vallás mint a politikai jogok gyakorlásának alapfeltétele. Eperjes 1894.
Hörk József: Magyar protestáns egyházjog. Pozsony-Budapest 1903.
Huszár Pál: A várpalotai evangélikus, református és római katolikus egyházközség története 1850 és 19
Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron 1798–1861. Cluj–Kolozsvár 1937. (Tudományos
Keveházi László: "A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata. Budapest 2005.
Keveházi László: "Tegyetek tanítvánnyá minden népet". Egyetemes missziótörténeti vázlat. Budapest 2001.
Keveházi László: Podmaniczky Pál, a misszió professzora. Budapest 2006. (Külmissziói kiskönyvtár 5.)
Kis János: Doktor Luther Márton’ kis kathekizmusának magyarázatja. 6. kiadás. Pest 1860.
Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Kön
Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Kön
Klein, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Kön
Kollega Tarsoly István (főszerk.): Magyarország a XX. században. II. kötet. (Bence Imre az evangélikus egyházról). Szekszárd 199
Kuzmány Károly: Urkundenbuch zum oesterreichisch-evangelischen Kirchenrecht. Wien 1855.
Loesche, Georg: Geschichte des Protestantismus in Oesterreich. In Umrissen, Tübingen-Leipzig 1902.
Luther, Martin: A 95 tétel. (Ford. Zsigmondy Árpád.) Budapest 1996.
Luther, Martin: Ein Heerpredigt wider den Türcken. [Augsburg] 1542.
Luther, Martin: Eine Heerpredigt widder den Türcken. Wittenberg 1529.
Luther, Martin: Eine Heerpredigt wider den Türcken. Wittenberg 1542.
Luther, Martin: Házi kincstár. Dr. Luther Márton vasárnapi és ünnepi egyházi beszédei. Ford. Zábrák Dénes
Luther, Martin: Vier trostliche Psalmen an die Königin zu Hungern. [Regensburg] 1527.
Luther, Martin: Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu Hungern. [Nürnberg] 1527.
Luther, Martin: Vom Kriege widder die Türcken. Wittenberg 1529.
Luther, Martin – Melanchthon, Philipp: Zwen Trostbrieve. Nürnberg [c. 1545.]
Munyai Antal Lajos: Historia ecclesiae evangelicae Augustanae Confessioni addictorum in Hungaria universe praecipue vero
Netoliczka, Oskar: Johannes Honterus' ausgewählte Schriften... Wien – Hermannstadt 1898.
Orosz Gábor: A nyíregyházi evangélikus tanítóképző szervezésének és indulásának története. In: Gyar
Pröhle Károly: Háború és theologia. Pozsony 1915.
Pröhle Károly: Háború és vallás. Pozsony 1915.
Prőhle Károly (összeáll.): Agenda. Budapest 1996. – Az elektronikus változatott kiadta: MEE. Budapest 2008.
Pulszky Ágost: A felekezetek szerepe az államelméletben. Budapest 1891.
Rotarides Mihály: Historiae Hungariacae literariae antiqui medii atque recentioris aevi lineamenta, quorum prolegomena
Rugonfalvi Kiss István: Radvánszky György házassági pöre, 1724-25. Budapest 1903.
Sartorius János: ... Magyar lelki óra, avagy oly egész énekeskönyv... Wittenberg 1730.
Schmidt, C. E. [et al.]: Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde A. B. zu Pozsony-Preßburg. II. Teil. Pozsony 1906.
Szeberényi János: Corpus maxime memorabilium synodorum evangelicarum Augustanae Confessionis in Hungaria. Pest 1848.
Székács József: A Magyarhoni Ágost. Hitv. Évangy. Egyház egyetemes névtára. Pest 1848.
Szilágyi Sándor [et al.]: Magyar protestans egyháztörténelmi monographiák. Budapest 1880. A Magyarországi Protestansegyle
Szilágyi Sándor [et al.]: Magyar protestans egyháztörténelmi monographiák. Budapest 1880. A Magyarországi Protestansegyle
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 14 kötet. Budapest 1891–1914.
Teutsch, Georg Daniel: Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. I-II. [Nagyszeben] Hermannstadt
Tóth Ferenc: A’ magyar, és erdély országi protestáns ekklésiák’ históriája. I. Komárom 1808.
Török Pál – Székács József: Protestans lelkészi tár... 1. kötet. Pest 1854.
Török Pál – Székács József: Protestans lelkészi tár... 1. kötet. Pest 1854.
Vajna Géza: Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása és a magyar protestáns egyház. Debrecen 1905.
Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. Budapest 1991. – Az elektronikus változatot szerkesztette
Wallaszky Pál: Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis regni ad nostra usque tempora delineatus.
Weber Sámuel: Monographie der evangelischen Gemeinde A. C. Bela. Mit Berücksichtigung der betreffenden Verhältni
Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története. Budapest 1890. (A Ma
Zsilinszky Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai. Budapest 1891.
Zsilinszky Mihály: Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Budapest 1883. (Értekezések a történelmi tud
Zündel Frigyes: Blumhardt János Kristóf életrajza. Ford.
Zvonarics Mihály – Lethenyei István: Az vr vacsoraia idvosseges tudomannyanac utaba valo rövid bemutatas... Csepreg 1643. – RMNy 1991.