Főoldal A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet egyéb helyein

Zsilinszky Mihály: Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. Budapest 1883. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. XI/2.)

Linkek