Főoldal A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet egyéb helyein

Csecsetka Sámuel: Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. III. kötet. Pozsony 1892. (Theologiai Szakkönyvtár)

Linkek