Főoldal A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet egyéb helyein

Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-ki vallásügyi törvényczikkek története. Budapest 1890. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai)

Linkek