Főoldal A magyarországi evangélikusságra vonatkozó irodalom az internet egyéb helyein

Csecsetka Sámuel: Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. I. kötet. Pozsony 1888. (Theologiai Szakkönyvtár)

Linkek