Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek, jelentések (egyházközségi)

Könyvek

Összesen 61 találat.
Szerző és cím
Arad - 1881-1927. Az Aradi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség jelentései
Békéscsaba - 1865-1915. Értesítő = Správa.
Besztercebánya - 1887. Jelentés a besztercebányai ágostai hitvallású evang. egyház és iskol
Besztercebánya - 1890. Jelentés a besztercebányai ág. hitvallású evangelikus egyház és iskol
Budapest - Pest 1901-1905., 1907. Pesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Magyar Egyház. Értesít
Budapest - Pest. A pesti Ág. Hitvallást követő Magyar-Német Egyház általános jövedelmének
Budapest - Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség 1888., 1891., 1892. Zpráva
Budapest-Buda - 1909-1917, 1947. Jelentés = Jahresbericht
Budapest-Buda - Mária-Dorottya Nőegylet - 1910-1917. Jelentés...
Budapest-Buda-Óbuda - 1867., 1898., 1907., 1908., 1911. Jelentés = Bericht
Budapest-Kelenföld - 1939., 1940., 1943., 1947. Jelentés...
Budapest-Pest - 16. (1891) - 65. (1940). Pester Deutsche Evangelische Kirchengemeinde A. C. Bericht
Budapest-Újpest - 1887. Jelentés = Bericht
Budapest-Újpest - 1940-1941. Az Újpesti Evangélikus Lelkészi Hivatal körlevele
Budapest-Újpest-Alag-Dunakeszi - 1946-1947. Értesítő...
Debrecen - 1922-1927. A debreceni ágost. hitv. ev. egyház jelentése
Eperjes - 1-4. (1896-1899). Az Eperjesi Ág. Hitv. Evang I. Anyaegyház évkönyve
Eperjes - 11.-21. (1906-1916). Az Eperjesi Ág. Hitv. Evang I. Anyaegyház évkönyve
Eszék - 1900., 1902. Jahres-Bericht der Ev. Kirchen-Gemeinde A.-C- Essek und ihrer Filialen
Győr - 1900. A Győri Ágost. Hitv. Evang. Egyházközség elnökségének az 1900-ik évről adott
Győr - 1926-1933. A Győr sz. kir. városi ágostai hitvallásu evang. keresztyén egyházközség
Győr - 6-7. (1905-1906), 9. (1908), 11. (1910). A Győr sz. kir. városi ág. hitv. evang. kereszty
Homonna - 9-10- (1907-1908). A homonnai ev. ref. és ág. h. ev. egyesült missiói egyház évköny
Igló - 1904., 1907-1915. Az Iglói Ág. Hitv. Evang. Egyházközségnek évkönyve = Jahresbericht.
Kassa - 47. (1933), 49. (1935) - 51. (1937). A Košicei Ágostai Hitvallásu Evang. Magyar-Német Eg
Kassa - 8. (1888), 18. (1898), 25. (1905), 33. (1913), 34. (1914). A Kassai Ágostai Hitv. Evang. Ma
Kolozsvár - 5. (1891). Mozzanatok a Kolozsvári Ágostai Hitv. Evangelikus Egyházközség köréb
Léva - 1896. A Lévai Ágost. Hitvallású Evangélikus Anyaegyház évkönyve az 1896. évről
Miskolc - 1867-1876. A Miskolczi Ágostai Hitvallásu Evangy. Anyaegyház évkönyve
Miskolc - 1889. A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Egyház évkönyve az 1889-ik évre
Miskolc - 1890-1891. A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Anyaegyház évkönyve az 1890. és 1891-ik évekre
Miskolc - 1892. A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Anyaegyház évkönyve az 1892-ik évre
Miskolc - 1893. A Miskolczi Ágost. Hitv. Evangy. Anyaegyház évkönyve az 1893-ik évre
Miskolc - 1894-1896. A Miskolczi Ágostai Hitv. Evangy. Anyaegyház évkönyve az 1894-1896. évekre
Miskolc - 1898. A Miskolczi Ágostai Hitv. Evangy. Egyházközség évkönyve az 1898-ik évre
Miskolc - 1899-1900. Miskolczi Ág. Hitv. Evangy. Egyházközség évkönyve az 1899. és 1900. éve
Miskolc - 1901-1902. A Miskolczi Ág. Hitv. Evangy. Egyházközség évkönyve az 1901. és 1902. é
Miskolc - 1905-1906. A Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Egyházközség évkönyve az 1905. és 1906. évekr
Miskolc - 1914-1924. A Miskolci Ág. Hitv. Ev. Egyházközség évkönyve az 1914-1924. évekre
Pápa - 02. (1877). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve 1877-dik évre
Pápa - 03. (1878). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve 1878-dik évről
Pápa - 04. (1879). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve az 1879-dik évről
Pápa - 05. (1880). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve az 1880-dik évről
Pápa - 06. (1881). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve az 1881-dik évről
Pápa - 11. (1886). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve az 1886-dik évről
Pápa - 12. (1887). A Pápai Ágostai Hitvallású Evang. Egyház évkönyve az 1887-dik évről
Pápa - 1939. A Pápai Evangélikus Keresztyén Gyülekezet évkönyve az 1939. esztendőről
Pápa - 1940. A Pápai Evangélikus Keresztyén Gyülekezet évkönyve az 1940. esztendőről
Pápa - 22. (1897). A Pápai Ágostai Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1897-dik évrő
Pápa - 23. (1898). A Pápai Ágostai Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1898-dik évrő
Pápa - 24. (1899). A Pápai Ágostai Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1899-dik évrő
Pápa - 25. (1900). A Pápai Ágostai Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1900-dik évrő
Pápa - 26. (1901). A Pápai Ágostai Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1901-dik évrő
Pápa - 27. (1902). A Pápai Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1902. évről
Pápa - 30. (1905). A Pápai Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1905. évről
Pápa - 32. (1907). A Pápai Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyház évkönyve az 1907. évről
Pápa - 39. (1924). A Pápai Ág. Hitv. Ev. Keresztyén Egyház évkönyve az 1924. évről
Szabadka - 1904. A Szabadkai Ág. Hitv. Evang. Egyházközség mint bácskai missiónak értesítőj
Balassagyarmat - Evangélikus Iparos férfiak és Ifjak Szövetkezete: Jelentés a B-gyarmati Ág. H. Evang. Iparos Férfiak és Ifjak Szövetkezetének III-ik évi műkö
Besztercebánya 1869.: Ausweis über die Gebarung des Kirchen- und Schulwesens in der evangel. neusohler Kirchengemeinde vo
Besztercebánya 1869.: Zpráva o stavě církevných a školských záležitostí v církvi evanjelické B. Bystřické na