Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek, jelentések (egyházközségi)

Budapest - Pest. A pesti Ág. Hitvallást követő Magyar-Német Egyház általános jövedelmének kimutatása az 1861-ik évről. = Ausweis... Pest 1862.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz. A gyülekezet német-magyar tagjainak betűrendes névjegyzékével együtt.


Állomány letöltése