Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek, jelentések (egyházközségi)

Besztercebánya - 1887. Jelentés a besztercebányai ágostai hitvallású evang. egyház és iskoláinak 1886. évi állapotáról

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 1. doboz.


Állomány letöltése