Főoldal Rendszeres teológia

Alkategóriák

Összesen 1 találat.
Megnevezés
Luther Márton művei

Könyvek

Összesen 20 találat.
Szerző és cím
Ágostai hitvallás. Ford.: Reuss András, Bódi Emese. Budapest 2008.
Egyesség könyve. Kiad. Masznyik Endre. Pozsony 1908.
Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 2. kötet. Budapest 1957.
Ács Mihály, ifj.: Magyar theologia... Bártfa 1709. - RMK I. 1757 (OSZK)
Bruckner Győző: Az Ágostai Hitvallás világátformáló ereje. Budapest 1930.
Daxer György: Az ev. egyház úrvacsorai tana a történetben és a jelenkor istentiszteletében. Békéscsaba 190
Groó Gyula: Élet kenyere. Evangélikus tanítás az úrvacsoráról. Budapest 1959.
Harmati Béla: A lélek halhatatlansága. Ősagárd 1943.
Karner Károly: Bevezetés a teológiába. Budapest 1954.
Luther, Martin: Luther Márton négy hitvallása. Budapest 1983.
Masznyik Endre: Evangélikus dogmatika. Pozsony 1888. (Theologiai Szakkönyvtár I.)
Podmaniczky Pál: A keresztyén istentisztelet lényege valláspsychologiai és dogmatikai alapon kifejtve. Pozsony [1
Prőhle Károly: A hit világa. Győr 1948.
Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája. Budapest 1900.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Budapest 1938.
Scholz László: Az Úr asztalánál. Budapest 1938.
Szabó József: Útjelző. Az evangélikus tanítás summája. Győr 1948.
Szlávik Mátyás: Kant ethikája. Eperjes 1894.
Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. Budapest 1999.
Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Budapest–Sopron 1941.