Főoldal Rendszeres teológia

Daxer György: Az ev. egyház úrvacsorai tana a történetben és a jelenkor istentiszteletében. Békéscsaba 1902.

Úrvacsora éve - 2020. Magyarországi Evangélikus Egyház.

Címkék: úrvacsora

Állomány letöltése