Főoldal Rendszeres teológia

Alkategóriák

Összesen 1 találat.
Megnevezés
Luther Márton művei

Könyvek

Összesen 24 találat.
Szerző és cím
Ágostai hitvallás. Ford.: Reuss András, Bódi Emese. Budapest 2008.
Egyesség könyve. Kiad. Masznyik Endre. Pozsony 1908.
Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 1. kötet. Budapest 1957.
Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. 2. kötet. Budapest 1957.
Scholz László: Isten fegyverzetében. Budapest 1943.
Sztehlo Gábor: Istené vagyok. Győr 1937.
Ács Mihály, ifj.: Magyar theologia... Bártfa 1709. - RMK I. 1757 (OSZK)
Bruckner Győző: Az Ágostai Hitvallás világátformáló ereje. Budapest 1930.
Daxer György: Az ev. egyház úrvacsorai tana a történetben és a jelenkor istentiszteletében. Békéscsaba 190
Groó Gyula: Élet kenyere. Evangélikus tanítás az úrvacsoráról. Budapest 1959.
Harmati Béla: A lélek halhatatlansága. Ősagárd 1943.
Karner Károly: Bevezetés a teológiába. Budapest 1954.
Karner Károly: Időszerű hitvallás. Budapest 1989.
Luther, Martin: Luther Márton négy hitvallása. Budapest 1983.
Masznyik Endre: Evangélikus dogmatika. Pozsony 1888. (Theologiai Szakkönyvtár I.)
Podmaniczky Pál: A keresztyén istentisztelet lényege valláspsychologiai és dogmatikai alapon kifejtve. Pozsony [1
Prőhle Károly: A hit világa. Győr 1948.
Raffay Sándor: A hellenismus és a philonismus kosmogoniája. Budapest 1900.
Scholz László: A hálaadás kelyhe. Budapest 1938.
Scholz László: Az Úr asztalánál. Budapest 1938.
Szabó József: Útjelző. Az evangélikus tanítás summája. Győr 1948.
Szlávik Mátyás: Kant ethikája. Eperjes 1894.
Urbán Ernő: Krisztus hatalmában. Budapest 1999.
Urbán Ernő: Krisztus keresztje. Budapest–Sopron 1941.