Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Payr Sándor művei

Könyvek

Összesen 33 találat.
Szerző és cím
Payr Sándor: A balfi paplak és a két balfi papfi Amerikában. Történeti elbeszélés egy evangélikus papi cs
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.
Payr Sándor: A magyar protestáns gályarabok. Budapest 1927. (Keresztyén hithősök II.)
Payr Sándor: A magyar protestáns papi öltöny története. Sopron 1935.
Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron 1932.
Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza. Budapest 1905. (A Luther-Társaság LII. kiadványa)
Payr Sándor: A pietismus paedagogikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. (Különle
Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. I. kötet. A reformáció kezdetétől az 1681-i
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest 1910. (A Luther-Társaság XXX. kiad
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest 1910. (A Luther-Társaság XXX. kiadv
Payr Sándor: Az Ágostai Hitvallás története Magyarországban. Sopron 1930.
Payr Sándor: Cordatus Konrád budai pap, Luther jó barátja. Budapest 1928. (A Luther-Könyvtár és Múzeum fü
Payr Sándor: Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Ausztria romlásáról. Budapest 1929. (A Luther-K
Payr Sándor: Egyházi beszéd. Sopron 1891.
Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyüjtemény a Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület tör
Payr Sándor: Emlékezés Doktor Lackner Kristófról, Sopron szab. kir. város első nagy polgármesteréről, ha
Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Egy
Payr Sándor: Fláciánus lelkészek Magyarországban. Pozsony 1916.
Payr Sándor: Gárdonyi apja és a Ziegler család Sopronban és Nemeskéren. Újabb adatok Nemeskér történeté
Payr Sándor: Gróf Teleki Józsefné Királyfalvi Roth Johanna. Emlékbeszéd. Eperjes 1914.
Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841–1925). Sopron 1931.
Payr Sándor: Hajnóczi Sámuel és fia, József. Egy lelkész, kinek tudós fia vérpadon halt meg. Kettős élet
Payr Sándor: Kanizsai Orsolya főrangú magyar nő a XVI. századból. Élet- és jellemrajz. Budapest 1908. (Egy
Payr Sándor: Luther és a magyarok. Budapest 1930. (A Luther-Könyvtár és Múzeum füzetei 17.)
Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. Debrecen 1928. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1926. és 1927. é
Payr Sándor: Mária Dorottya nádorasszony, egykorú napló és eredeti levelek tükrében. Budapest 1908.
Payr Sándor: Mi volt egyházi énekeink között az ária? Adatok a magyar egyházi zene történetéhez. Sopron
Payr Sándor: Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron 1926.
Payr Sándor: Szenczi Fekete István, a hitehagyott püspök. Egy viharos életpálya I. Lipót és Thököly kor
Payr Sándor: Telekesi Török István ... 1666-1722. Egyháztörténeti monográfia. Budapest 1896. (Különlenyo
Payr Sándor: Zrínyi prókátora. Győr 1937.
Payr Sándor (szerk.): Hárfahangok. Budapest 1906.
Payr Sándor ford., Kovács Sándor szerk.: Két emlék a reformáció korából. Budapest 1939. (A Luther-Könyvtár és Múzeum füzetei 23.)