Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Payr Sándor művei

Payr Sándor: A pietismus paedagogikája. Spener, Francke és a magyar pietista nevelők. Pozsony 1908. (Különlenyomat a Theologiai Szaklap 1907. és 1908. évfolyamából)


Állomány letöltése