Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Payr Sándor művei

Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyüjtemény a Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület történetéhez. I. kötet. Sopron 1910.


Állomány letöltése