Főoldal Luther Kiadó (korábban Evangélikus Sajtóosztály) - könyvek

Gáncsné Hafenscher Márta (ford.): Isten missziójában a kiengesztelődésért. Forrásanyag a konfliktushelyzetben lévő egyházak számára. A Hit és Egyházszervezet tanulmányi dokumentuma. Budapest 2008.


Állomány letöltése