Főoldal Luther Kiadó (korábban Evangélikus Sajtóosztály) - könyvek

Könyvek

Összesen 125 találat.
Szerző és cím
A szembenállástól a közösségig. Evangélikus--római katolikus közös megemlékezés a reform
Jézus Krisztusban – új közösség. A Magyarországi Evangélikus Egyház tanulmányi hozzájár
Konfirmációi káté. Készítette az evangélikus püspökök által megbízott lelkészek munkak
Részvétel Isten missziójában a kiengesztelődésért. Budapest 2008.
Ágostonné Szőcs Anna: A szeretet születése. Gyermek a keresztyén családban. Budapest 2013.
Andorka Júlia et al. (szerk.): "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!". Andorka Eszter-emlékkönyv. Budapest 2006.
Bácskai Károly - Petri Gábor (szerk.): Lélek által gazdag élet. Ünnepi kötet Cserháti Sándor 80. születésnapjára. Budapest 2010.
Balicza Iván: Isten koordinátái. Budapest 2017.
Bartosné Stiasny Éva: Háborúban békességben. A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése. Budapest
Béres Tamás - Orosz Gábor Viktor - Szabóné Mátrai Marianna - Petri Gábor (szerk.): A teremtés ünnepe. Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek. Budapest 2008.
Boda Zsuzsa: Gyermekvár 2. Budapest 2007.
Boda Zsuzsa (szerk.): Gyermekvár 1. Budapest 2017.
Bodoky Richárd: Gyanútlanok. Budapest 2018.
Bodoky Richárd: Jövevények és vándorok. Családtörténeti töredékek. (A kezdetekről 1870-ig). Budapest 2016.
Bodrog Miklós: Rendeltetés. Válogatott versek és műfordítások. Budapest 2013.
Bodrog Miklós (ford.): Válogatott zsoltárok. Budapest 2001.
Bonhoeffer, Dietrich: Követés. Ford. Böröcz Enikó. Budapest 2007.
Bozóky Éva: Szárnyasoltár. Budapest 2003.
Böröcz Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban. Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata (1945
Buday-Malik Adrienn (szerk.): Ízlelő (egy)háztáji ízeink. Rendhagyó szakácskönyv nemcsak evangélikusoknak. 2. kiadás. Bu
Büky Anna: Megtérés. Budapest 2015.
Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatána
Czöndör István – Kendeh K. Péter: "Örömmel adom örökségül". Evangélikus közösségi jövőképek. Budapest 2013.
Detre János (szerk.): Őrállók. A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete gyülekezeteinek történ
Ecsedi Zsuzsa (szerk.): Énekkincstár. Evangélikus énekeink kézikönyve. Budapest 2017.
Eger, Johannes: A szenvedés mint Isten kinyilatkoztatása. Elmélkedések a szenvedésről. Ford. Sipos Tamás. Ut
Eszmecsere 1.: Szabadulni az erőszaktól. Keresztény megközelítések. Szerk. Reuss András, Orosz Gábor Viktor
Eszmecsere 2.: Meghívás egy közös útra. Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának szociális nyilatkozat
Eszmecsere 3.: A norvég egyházi harc. Küzdelem az ideológiával, 1940-1945. Szerk. Korányi András, Orosz Gáb
Eszmecsere 4.: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Szer
Eszmecsere 5.: Alternativ globalizáció a népekért és a Földért, AGAPE. Az Egyházak Világtanácsának dokum
Eszmecsere 6.: Hol van a te testvéred? Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Szerk. Oro
Fabiny Tamás: ...hogy néki szent házat építs... Józsa Márton és a siófoki templom. Budapest 2010.
Fabiny Tamás: A kötényes Isten. Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról. Budapest 2016.
Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár. 4. kiadás. Budapest 2009.
Fabiny Tamás: Kereszt fogantyú nélkül. Budapest 2013.
Fabiny Tamás (szerk.): Hetvenöt korinthusi szó. A 75 éves Cserháti Sándor professzor köszöntése. Luther 2005.
Fabiny Tamás (szerk.): Máté 118. Budapest 2011.
Fabiny Tibor: Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest 2009.
Ferdinánd István: Csittvári krónika anno 1952. Összeáll. Ferdinánd László, Glatz József. Budapest 2001.
Füller Tímea: Tócsatükörben. Mesék, tárcák, novellák. Budapest 2013.
Füller Tímea: Tök Tóbiás kalandjai. Budapest 2006.
Galambos Ádám (szerk.): "Elvégeztetett". Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt. Budap
Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélgetések 1. Öt párbeszéd. Budapest 2008.
Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélgetések 2. A csendesség felé. Budapest 2008.
Galambos Ádám (szerk.): Asztali beszélgetések 3. Közös örökségünk. Budapest 2009.
Galambos Ádám (szerk.): Imák Auschwitz után. Budapest 2014.
Gáncs Aladár: Élő víz. Budapest 2005.
Gáncs Péter: Forrásközelben. Budapest 2018.
Gáncsné Hafenscher Márta (ford.): Isten missziójában a kiengesztelődésért. Forrásanyag a konfliktushelyzetben lévő egyházak s
Gémes István: "Igen, Atyám!". Budapest 2003.
Gémes István: Újszövetségi velemjáró. Budapest 2010.
Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Ford. Böröcz Enikő. Budapest 2
Hafenscher Károly: Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Buda
Hafenscher Károly (szerk.): Kezek evangéliuma. Kézikönyv és lelki útravaló. Budapest 2011.
Hausmann, Jutta et al. (szerk.): NEMek között. Társadalmi nemek sokszínű vallási megközelítésben. Budapest 2016.
Hubert Ildikó: "Az mit Istennek mívelhetek, örömest kész vagyok hozzája". Kulcsár György és művei. Budapes
Ittzés Gábor: Christum treyben. Luther bibliaértelmezése a Szentírás könyveihez írt előszói alapján. Győ
Ittzés János: Hacsak. Írások az Evangélikus Élet Égtájoló rovatában. Budapest 2011.
Jáni János (szerk.): Kettős elhivatottsággal. Válogatás evangélikus lelkészek irodalmi munkáiból. Budapest 2014.
Johann Gyula (szerk.): Nyitott ajtó 1. Budapest 2004.
Johann Gyula (szerk.): Nyitott ajtó 2. Budapest 2004.
Kertész Botond (szerk.): Kossuth és az egyházak. Tanulmányok. Budapest 2004.
Keveházi László: "A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata. Budapest 2005.
Keveházi László: "Így leszel áldás". Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata. Budapest 2012.
Keveházi László: "Irgalmasságot akarok". A diakónia bibliai alapjai és vázlatos története. Budapest 2010.
Keveházi László: "Tegyetek tanítvánnyá minden népet". Egyetemes missziótörténeti vázlat. Budapest 2001.
Keveházi László: 100 éve született Sztehlo Gábor. Budapest 2009.
Keveházi László: Isten nagy dolgokat kicsiny kezdetből szokott elindítani. Budapest 2010.
Kodácsy-Simon Eszter (szerk.): Értelmes szívvel. Etikai témák az evangélikus oktatásban. Budapest 2016.
Korányi András: Hanem szeretni is. Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön. Budapest 2012.
Korányi András (szerk.): Megújulás és megmaradás. Dr. Fabiny Tibor egyháztörténeti professzor emlékére. Budapest 200
Kőháti Dorottya Éva (szerk.): Ancilla Domini. Túrmezei Erzsébet-emlékkönyv. Budapest 2012.
Luther, Martin: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora. Három sermo a szentségekről 1519. Ford. Kozma Éva Mária, G
Luther, Martin: Dr. Luther Márton Kis kátéja. 9. kiadás. Budapest 2010.
Luther, Martin: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Budapest 2010.
Luther, Martin: Jer, örvendjük, keresztyének. Luther írásaiból mindennapi áhítatra összeáll. D. Karl Witte
Luther, Martin: Jer, örvendjünk, keresztyének. Luther írásaiból mindennapi áhítatra összeáll. Karl Witte.
Miletics Katalin Janka – Percze Sándor: Kezek keresztútja. Budapest 2015.
Muntag Andor: Jób könyve. Fordítás és magyarázat. 2. kiadás. Budapest 2003.
Nicol, Martin: Dramatizált homiletika. Ford. Percze Sándor. Budapest 2005.
Opera Scholarum 1.: A tudomány vonzásában. Evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciája. Szerk. Érfal
Opera Scholarum 2.: Új utakon. Evangélikus iskolák kutató és alkotó tanárainak II. konferenciája. Szerk. Csepreg
Opera Scholarum 3.: Tudomány és küldetés. Evangélikus iskolák kutató tanárainak III. konferenciája. Szerk. Csep
Orosz Gábor Viktor: Az önazonosság szépsége. Budapest 2018.
Orosz Gábor Viktor (szerk.): Teológia és nyilvánosság. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. B
Polgárdi Sándor (szerk.): Payr Sándor emlékkönyv. Budapest 2011.
Sólyom Irén - Sólyom István (szerk.): Hagyjad az Úrra a te utadat. Dr. Sólyom Jenő emlékezete (1904-1976). Budapest 2004.
Sólyom Jenő: Tanuljunk újra Luthertől. Dr. Sólyom Jenő (1904-1976) válogatott írásai. Születésének 100.
Sólyom Jenő (szerk.): A Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón, 2000-2001.
Szabó András: Auschwitz. Katarzis a teológiában. Budapest 2005.
Szabó Lajos: Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában. Budapest 2010.
Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben. Alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében. B
Szabó Lajos (szerk.): A közösségépítő lelkész. Gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészekne
Szabó Lajos (szerk.): A lelkigondozás órája. Alapvetés és irányvétel a lelkészi szolgálat mindennapjaihoz. Budape
Szabó Lajos (szerk.): Ablaknyitás. Keresztény önismeret falakon belül és kívül. Budapest 2004.
Szabó Lajos (szerk.): Az imádkozás ábécéje. Budapest 2018.
Szabó Lajos (szerk.): Civill kontrol vagy társszolgálat. Budapest 2000.
Szabó Lajos (szerk.): Fényforrás. Tíz karácsonyi szó a léleknek. Budapest 2010.
Szabó Lajos (szerk.): Hullámhossz. Evangélikus lelkészek igehirdetései az egyházi esztendő ünnepeire - 2003-2004. B
Szabó Lajos (szerk.): Kezed rajtunk. Körültekintés a konfirmációval kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések v
Szabó Lajos (szerk.): Mérlegen a lelkész. Budapest 2000.
Szabó Lajos (szerk.): Szavak és hallgatások az imádságban. Budapest 2018.
Szabó Lajos (szerk.): Színek harmóniája. Ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény. Budapest 2015.
Szabó Lajos (szerk.): Tarts, Uram, a kezedben. Személyes szavak presbiterekhez. Budapest 2012.
Szabó Lajos (szerk.): Teológia és kultúra. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Budapes
Szabó Lajos (szerk.): Teológia és nemzetek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Budapes
Szabó Lajos (szerk.): Teológia és oktatás. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Budapes
Szabó Lajos (szerk.): Teológia és reformáció. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Bud
Szabó Lajos (szerk.): Visszhang. Imádságok, olvasmányok. Budapest 2005.
Szabóné Mátrai Marianna – Szabó Lajos (szerk.): A szabadság hét színe. Budapest 2017.
Szabóné Mátrai Marianna [et al.]: Tanuló közösségben. A konfirmációi oktatás kézikönyve. Budapest 2008.
Szebik Imre (szerk.): Veled egy életen át. Gondolatok a szerelemről és a házasságról. Budapest 2000.
Szemerei Gábor: Belső szoba. Meditatív-predikatív versek, faplasztikák, vallomások. Budapest 2004.
Szentpétery Péter: Világvallások. Budapest 2011.
Szentpétery Péter (szerk.): Bővülő keresztény egység. Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen "A szembenállás
Szücs Péter Pál (szerk.): Útközben a reformáció. Fórumbeszélgetések. Budapest 2018.
Tillich, Paul: Létbátorság. Ford. Szabó István. Budapest 2000.
Tóth-Szöllős Mihály: Evangélikus arcképcsarnok. Budapest 2002.
Túrmezei Erzsébet: A kegyelem ege alatt. Száz év – száz vers. Budapest 2012.
Túróczy Zoltán: Időszerű szeretet. Igehirdetések az 1953/54-es egyházi esztendő epistolai sorozata alapján. Bu
Veöreös Imre: Veöreös Imre-breviárium. Összeállította és az életrajzot írta Sárkány Tibor. Budapest 200
Warns, Else Natalie - Fallner, Heinrich: Jerikó rózsája. A bibliodráma kézikönyve. Ford. Falvay Dóra. Budapest 2003.
Zászkaliczky Pál: Vetés közben. Áhítatok és imádságok az év minden napjára. Budapest 2012.
Zászkaliczky Zsuzsanna (szerk.): Tarisznyakönyv. Polgár Rózsa kárpitjai versekkel. Budapest 2007.