Főoldal Gyakorlati teológia Himnológia

Dunántúli evangélikus énekeskönyv ("régi"): Keresztyén énekes könyv. Kiad. az Ágostai vallástételt tartó evangelikusok dunántúli Superintendencziája. 3. jav. kiadás. Pest 1869.


Állomány letöltése