Főoldal Gyakorlati teológia Himnológia

Könyvek

Összesen 41 találat.
Szerző és cím
Evangéliumi énekek. Kolligátum 1-6. Zászkaliczky Pál (1905-1962), Fót 1952. példánya
Oedenburger Choral-Buch. Kézirat. 18. század.
Református és evangélikus énekek. Kiad. Budapesti Protestáns Katonai Egyházközség. Budapest
Ács Mihály: Zengedezö mennyei kar... Lőcse 1703. - RMK I. 1673 (OSZK)
Altdörfer Keresztély: Chorálkönyv ágost. hitv. evang. egyházközségek használatára. 2. kiadás. Sopron 1897.
Bártfa 1593.: Az kereztieni gievlekezetben valo isteni diczéretek... Bártfa 1593. - RMNy 713 (OSZK)
Békéscsabai evangélikus énekeskönyv: Békés-Csabai énekeskönyv ágostai hitv. evangyelmi hivek számára. 9. kiad. Budapest 1909.
Bellicz Jónás (szerk., ford.): Keresztyéni halotti énekes könyv. Sopron 1815.
Bornemisza Péter: Enekec harom rendbe... Detrekő 1582. - RMNy 513 (OSZK)
Budapesti Protestáns Katonai Egyházközség: Református és evangélikus énekek. Budapest 1942.
Cantate! 1950.: Cantate! Énekeljetek! 101 egyházi ének dallama. Budapest 1950.
Csorba István (szerk.): Karénekeskönyv. 2. kiadás. Budapest 1992.
Dunántúli evangélikus énekeskönyv ("régi"): Keresztyén énekes könyv. Kiad. az Ágostai vallástételt tartó evangelikusok dunántúli Superi
Dunántúli evangélikus énekeskönyv ("új"): Keresztyén énekeskönyv. Kiadja a Dunántúli Ágostai Hitv. Evang. Egyházkerület. 10. kiad. Bud
Dunántúli evangélikus énekeskönyv ("új") 1955-1981.: Keresztyén énekeskönyv. A dunántúli evangélikus énekeskönyv rövidített kiadása új réssz
Dunántúli evangélikus énekeskönyv ("új"). Dallamos könyvecske: Dallamos könyvecske az uj énekeskönyvhöz. 4. kiadás. Budapest [1911 után].
Énekeljetek az Istennek!: Énekeljetek az Istennek! Énekgyűjtemény keresztyén családok, bibliai összejövetelek használ
Evangélikus énekeskönyv. Cleveland: Evangélikus énekeskönyv = Hungarian Lutheran Hymnal. Cleveland 1954.
Evanjelický funebrál: Ewangelický funebrál... Budapest 1883.
Fébé: Énekeljetek az Istennek! Énekgyűjtemény keresztyén családok, bibliai összejövetelek használ
Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázlata (XVI-XVIII. század). Budapest 1944.
H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. Budapest 2004.
H. Hubert Gabriella - Vadai István - Ecsedi Zsuzsanna: Evangélikus és református gyülekezeti énekek. 1601-1700.
Huszár Gál: A keresztyeni gywlekezetben valo isteni diczeretec es imadsagoc. Komjáti 1574. – RMNy 353 (OSZK)
Kapy Gyula: Az Ág. Hitv. Ev. R. Egyház 80 énekdallama ... iskolák és család használatára. Budapest 1907.
Kapy Gyula: Egyházi zenekönyv. Négyszólamú összhangosításban ev. egyházközségek használatára és ta
Kapy Gyula: Magyar éneklő kar. 90 vallásos ének. ... egyházi és iskolai énekkarok számára. Budapest 190
Kiss János: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület énekeskönyvei. I-III. Sopron - Tapolca 1951-1952.
Kovács Sándor: Kis énekeskönyv. Pozsony 1901.
Liedemann Ákos (ford.): Johann Sebastian Bach kórusműveinek szövegei: kantáták, karácsonyi oratorium, motetták, passi
Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa: Ökumenikus énekeskönyv. Budapest 2001.
Nagy-győri evangélikus énekeskönyv: Keresztyén énekes könyv [nagy-győri]. 9. kiadás. Győr 1903.
Poszvék Sándor (szerk.): Egyház énekek és imádságok az evang. vallású tanuló ifjuság számára. Sopron 1886.
Schulek Tibor - Sulyok Imre: Régi magyar istenes énekek. Győr 1945.
Szarvasi evangélikus énekeskönyv: Evangelikus keresztyén énekeskönyv. Szarvas 1937.
Tranoscius, Georgius: Cithara Sanctorum. Békéscsaba 1923.
Tranoscius, Georgius: Cithara Sanctorum. Budapest 1886.
Tranoscius, Georgius: Cithara sanctorum. Régi és új egyházi énekek. Ford. Vietórisz József. – Budapest 1935.
Túrmezei Erzsébet: Énekek, énekfordítások. Budapest 2023.
Túrmezei Erzsébet: Énekek, énekfordítások. [Kézirat gyanánt.] Budapest 2016.
Zalánfy Aladár: Luther Márton (1483-1546) vallásos költeményeinek dallamai. Budapest 1941.