Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Budapest - Budavár. Templomavatási emlék. A budai ev. új templomnak 1895. október 20-án végbement felavatása alkalmával tartott beszédek gyűjteménye. Budapest 1896.

Scholz Gusztáv: Okirat; Sztehlo Kornél: Megnyitó beszéd; Bachát Dániel: A harangokat és az orgonát felavató beszéd; Sárkány Sámuel: Templomszentelési beszéd; Scholz Gusztáv: Templomavatáskor; Bachát Dániel: Urvacsorai beszéd; Sztehlo Kornél: Asztali beszéd


Állomány letöltése