Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Edvi Illés Pál: Predikáczió, mellyet ő idvezült felségének Első Ferencz királunknak halálára tartott gyász-innepség' alkalmával ... mondott... Pest 1835.


Állomány letöltése