Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Kassa. A Kassai Ág. Hitv. Evang. I. Anyaegyházközség polgári leány-iskolájának ügyrendje. Kassa 1910.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 7. doboz.


Állomány letöltése