Főoldal Gyakorlati teológia

Šimkovic, Ján: Kázeň, ktorú pri kanonickej biskupskej visitácii povedal dňa 23. mája 1913 v cirkvi ev. a. v. v Hybbiach. Liptovský Mikuláš 1913.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 7. doboz.

Címkék: Hibbe

Állomány letöltése