Főoldal Levéltár Gyülekezettörténeti kéziratok

Alsógöd: Sommer Gyula: Az alsógödi evangélikus fiókegyház története. Kézirat. 1929.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 6. doboz.


Állomány letöltése