Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Linberger István: A késmárki evangélikus fatemplomnak és a városi köztemetőnek leírása. Késmárk 1892.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 7. doboz.


Állomány letöltése