Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Endreffy János: Adatok a felső-szelii evangy. egyház történetéhez. Felsőszeli 1910.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 6. doboz.


Állomány letöltése