Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Emlékkönyv a Győri Ágost. Hitv. Ev. Gyülekezet temploma százéves fennállásának 1885. évi november hó 29én tartott öröm-ünnepére. Győr 1885.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 6. doboz.


Állomány letöltése