Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Nagy Lajos: Emlékkönyv. Kiadatott Nagytiszteletű Gyurátz Ferencz esperes úr egyházlátogatása alkalmából. Miskolc 1895.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 4. doboz. A dabronyi canonica visitatio.

Címkék: Dabrony

Állomány letöltése