Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Budapest-Újpest - 1886-1887. Az újpesti ágost. hitv. evang. leányegyház jelentése 1886. szeptember hó 30-tól - 1887. márczius 31-ig, az újonnan alaklult egyház vázlatos előtörténetével. = Bericht...

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz.


Állomány letöltése