Főoldal Levéltár Gyülekezettörténeti kéziratok

Budapest - Újpest. Az Újpesti Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközség egyházlátogatási jegyzőkönyve. Gépirat. 1930.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz. Canonica visitatio


Állomány letöltése