Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Kubinyi Ferenc, id.: Az Ágostai Hitvallású Pesti Autonom Szlávegyház szenvedésének története a XIX. században. Pest 1866.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz.


Állomány letöltése