Főoldal Biblia

Hornyánszky Aladár: Fordításrészletek az Újszövetségből. I. Az első levél a tesszalonikabeliekhez. A Héber-levél. Bratislava 1936.


Állomány letöltése