Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület - 1929 - A Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület névtára 1929. Összeáll. Kirchner Rezső. Budapest 1929.


Állomány letöltése