Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Budapest - Deák tér: A Budapesti Deáktéri Ágostai Hitvallású Evangélikus Testvéregyházak képviselőtestületének a pesti evangélikus egyház megalakulásának százötvenedik évfordulója alkalmából 1937. évi december hó 8-án ... megtartott ünnepi ülésének a jegyzőkönyve. Budapest 1941.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz.


Állomány letöltése