Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Budapest - Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség: [Előterjesztés és kérelem] a Budapesti Ágost. Hitv. Evang. Egyházközségek egyesítéséről szóló törvényjavaslatnak a zsinati tárgyak sorából való törlése iránt. Budapest 1913.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 3. doboz.


Állomány letöltése