Főoldal Levéltár Gyülekezettörténeti kéziratok

Budapest - Pest: Prónay Sándor: A pesti gyülekezet története 1827. Átírás és fordítás. Ford. Zsigmondy Árpád. Gépirat. 2011.

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet 2. doboz.


Állomány letöltése