Főoldal Levéltár Gyülekezettörténeti kéziratok

Baja: Kemény Gábor: A Bajai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Anyaegyházközség története. 1833-1951. Gépirat

Evangélikus Országos Levéltár. Gyülekezettörténet. 1. doboz.


Állomány letöltése