Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Tiszáninneni-Tiszántúli Evangélikus Egyházkerület - 1831 - Schematismus ecclesiarum et scholarum in …. superintendentia Cis- et Trans-Tibiscana evangelicorum Aug. Conf. Ed. 2. Pro anno 1831. Kassa 1831.


Állomány letöltése