Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Névtárak

Tiszáninneni-Tiszántúli Evangélikus Egyházkerület - 1826 - Schematismus ecclesiarum et scholarum in …. superintendentia Cis- et Trans-Tibiscana evangelicorum Aug. Conf. addictorum. Pro anno 1826. Kassa 1826.


Állomány letöltése