Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Hörk József: Az eperjesi ev. ker. collégium története. Kassa 1896.

Linkek