Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Zsilinszky Mihály művei

Zsilinszky Mihály: Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketanácskozmány 1644–45-ben. Budapest 1886. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XIII. kötet. I.)


Állomány letöltése