Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Zsilinszky Mihály művei

Zsilinszky Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez. Budapest 1885. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XII. kötet. III.)


Állomány letöltése