Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Zelenka Pál: Emléklapok a Miskolczi Ág. Hitv. Ev. Anyaegyház évszázados életkönyvéből. Miskolc 1883.


Állomány letöltése