Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet)

Dunántúli Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület: Gyász-emléklapok, kiadta a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület kegyelete jeléül néhai Alsó-Káldi Káldy Gyula felügyelőjének emlékére. Sopron 1889.


Állomány letöltése