Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1902-1903.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnásiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1902/903-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1903.


Állomány letöltése