Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1901-1902.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnásiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1901/902-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1902.


Állomány letöltése