Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1900-1901.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnasiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1900/901-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1901.


Állomány letöltése