Főoldal Egyháztörténet (gyülekezet- és iskolatörténet) Értesítők, évkönyvek (iskolai)

Sopron 1899-1900.: A Dunántuli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerületi Soproni Lyceum Államilag Segélyezett Főgymnasiumának és Bölcsészet-Theologiai Főiskolájának értesítője az 1899/900-iki tanévről. Közzéteszik Gombocz Miklós, Poszvék Sándor. Sopron 1900.


Állomány letöltése